Ontwikkeling

Huisvesting is maatwerk. Als basis voor de planvorming geldt dat het pand na de ingreep of realisatie optimaal bijdraagt aan de gewenste bedrijfsdoelstellingen, passend is op de bedrijfsprocessen, langdurig functioneel is en dat het plan als geheel realiseerbaar is.

Voor de aanvang van de planvorming wordt er getoetst of voor het plan vergunning kan worden verleend. Hierna wordt er samen met de opdrachtgever/gebruiker ingegaan op de eisen die aan het gebouw, de inrichting en overige onderdelen gesteld moeten worden. Hierbij wordt binnen het kader van de bedrijfsdoelstelling ingegaan op de initiele investering, onderhoud/exploitatiekosten, duurzaamheid, milieuraspecten, subsidies enz

Afhankelijk van de proceskeuze is dit het vertrekpunt voor een vervolgstap, dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • meer traditioneel proces waarbij een architect het plan uitwerkt en het plan wordt aanbesteed
  • een proces waarbij een architect een schets of voorlopig ontwerp maakt en aansluitend na selectie één partij wordt gecontracteerd voor de nadere uitwerking op basis van een programma van eisen en voor realisatie eventueel aangevuld met een meerjarige onderhoudsverplichting
  • een volledig design en build contract waarbij 1 geselecteerde partij op basis van een programma van eisen zowel het ontwerp als de realisatie verzorgd eventueel aangevuld met een meerjarige onderhoudsverplichting
  • diverse varianten op bovenstaande

Wij voeren graag de regie over deze processen en werken daarbij teamverband samen met opdrachtgever en betrokken adviseurs of aannemers.

Goed van u te horen!

Uw bericht is verstuurd

We streven er naar zo snel mogelijk op uw bericht te reageren als daar aanleiding toe is. Meestal lukt dat binnen 24 uur.

U kunt ons uiteraard ook bellen of connecten via LinkedIn