Bouwkundige Keuringen en MJOP

Een MJOP geeft inzicht in het noodzakelijk onderhoud of vernieuwing van gebouwdelen over een periode van 10 jaar. Door vroegtijdig uw pand te laten inspecteren voorkomt u dat  er zich kostbare reparaties aandienen of onderdelen vernieuwd moeten worden op het moment dat het u, als gebouweigenaar of beheerder, niet goed uitkomt.

In opdracht van verenigingen, stichtingen en gebouwbeheerder voeren wij inspecties uit en stellen wij een MJOP op.

Om u inzicht te geven in de wijze waarop wij een MJOP opstellen hebben we dit onderstaand in 5 stappen opgedeeld.

  • inventarisatie en beoordelen van aanwezige tekeningen, geschreven bestek, onderhoudsovereenkomsten, lopende garanties op uitgevoerde werkzaamheden enz.
  • inspectie ter plaatsen van het gebouw
  • vastleggen bevindingen in gradatie van uitstekend tot zeer slecht
  • opstellen MJOP met hierin genoemd activiteiten, gemoeide kosten en planning van reserveringen.
  • doorspreken met opdrachtgever van MJOP

Aankoopkeuringen

Wanneer u op het punt staat een woning aan te kopen, adviseren wij u om de woning grondig te laten inspecteren. Samen met u als aspirant koper wordt de woning kritisch beoordeeld en kunt u tijdens de rondgang vragen stellen aan de inspecteur.  De inspectieresultaten worden in een rapportage opgenomen voorzien van foto’s en een beschrijving.

Gewoonlijk wordt de concept-rapportage de volgende dag al gemaild zodat u als aspirant koper snel inzichtelijk krijgt wat de staat van het pand is en welke kosten er gemoeid zijn met eventueel herstel. 

Goed van u te horen!

Uw bericht is verstuurd

We streven er naar zo snel mogelijk op uw bericht te reageren als daar aanleiding toe is. Meestal lukt dat binnen 24 uur.

U kunt ons uiteraard ook bellen of connecten via LinkedIn