Ontwerp en tekenwerk

Om van een idee tot een realiseerbaar plan te komen, is creativiteit en gedegen kennis van materialen, kosten en techniek essentieel. In meerdere persoonlijke gesprekken worden wensen en ideeën besproken en vertaald naar een schetsvoorstel. Het plan wordt in nauw overleg met u uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierbij wordt uiteraard ook gedacht aan een verlichtingsplan, vaste inrichting en er wordt een keuze gemaakt voor kleuren en materialen. Om te komen tot een aanvraag van offertes, worden vooraf alle onderdelen die invloed hebben op de prijsvorming bepaald.

Goed van u te horen!

Uw bericht is verstuurd

We streven er naar zo snel mogelijk op uw bericht te reageren als daar aanleiding toe is. Meestal lukt dat binnen 24 uur.

U kunt ons uiteraard ook bellen of connecten via LinkedIn