Directievoering en Toezicht

Tijdens de realisatie van een bouwproject is de directievoerder de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever. De toezichthouder bewaakt de technische kwaliteit van uitvoering. Directievoering en toezicht zien er dus op toe dat het contract dat u heeft gesloten met de aannemer en de installateurs, volgens alle gemaakte afspraken wordt uitgevoerd.

Een bouwproject is voor opdrachtgevers meestal een risicovolle onderneming. De belangen zijn groot; het gaat om veel geld en vaak is de tijdsdruk groot en nemen tijdens de uitvoering de spanningen toe. Er is weliswaar een contract met een aannemer gesloten, maar tijdens de uitvoering moet er nog veel getekend, bedacht en besloten worden. In deze fase van het bouwproces hebben opdrachtgevers behoefte aan directievoering en toezicht. Wij leveren directievoering en toezicht van hoog niveau. Directievoerder en toezichthouder vormen samen een hecht team met verstand van zaken, dat de aannemer proactief tegemoet treedt.

+ Directievoering en toezicht levert kwaliteit

Directievoering en toezicht is de logische voortzetting van het projectmanagement tijdens de ontwerpfase. Voor directievoering en toezicht bundelen onze specialisten hun kennis van bouwkosten en vastgoedbeheer. Samen zorgen we dat uw bouwproject op tijd en volgens de afgesproken kwaliteit wordt opgeleverd.

Goed van u te horen!

Uw bericht is verstuurd

We streven er naar zo snel mogelijk op uw bericht te reageren als daar aanleiding toe is. Meestal lukt dat binnen 24 uur.

U kunt ons uiteraard ook bellen of connecten via LinkedIn