Projectmanagement

Het bouwproces is complex en vol risico’s. Alleen met een strakke sturing door een ervaren projectmanager worden bouwprojecten succesvol opgeleverd. De projectmanager begeleidt opdrachtgevers bij het realiseren van hun ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld en zet daarbij kennis en deskundigheid in om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen.

Aan het begin van het ontwikkelproces wordt het projectteam bestaande uit architect, constructeur en adviseurs geselecteerd en samengesteld. Bepalend voor een project is dat alle in- en externe factoren die invloed hebben op het resultaat, worden onderkend en bewaakt en indien nodig, worden bijgestuurd. Dit vereist gedegen inhoudelijke beheersing van diverse disciplines en het creëren van een open en constructieve samenwerking met alle betrokken partijen in zowel de ontwikkel- als realisatiefase.

Naast het bewaken van de algehele voortgang zal de projectmanager ook technisch inhoudelijk sturing geven aan het projectteam zodat o.a. het gekozen bouwsysteem, detailleering en materiaalkeuze zowel technisch als financieel zo optimaal mogelijk wordt gekozen.

Goed van u te horen!

Uw bericht is verstuurd

We streven er naar zo snel mogelijk op uw bericht te reageren als daar aanleiding toe is. Meestal lukt dat binnen 24 uur.

U kunt ons uiteraard ook bellen of connecten via LinkedIn