Projectontwikkeling

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een veranderende vraag uit de markt. Meer en meer komt de nadruk te liggen op herbestemming en hergebruik van bestaande opstallen en speelt duurzaamheid een belangrijke rol in de planvorming en bedrijfspolicy.

De ontwikkeling van woningbouwprojecten zal veranderen van een aanbod- naar een meer vraaggerichte markt.  De eindgebruiker wil invloed hebben op het ontwerp, immers een project dat niet is afgestemd op de eindgebruiker heeft minder kans van slagen. In onze advisering speelt bovenstaande tendens een belangrijke rol en geven wij ook invulling aan deze veranderende vraag. 

Goed van u te horen!

Uw bericht is verstuurd

We streven er naar zo snel mogelijk op uw bericht te reageren als daar aanleiding toe is. Meestal lukt dat binnen 24 uur.

U kunt ons uiteraard ook bellen of connecten via LinkedIn